sub_service.jpg

Visiontjänster

Vi har utvecklat applikationer för exakt kvalitetskontroll där kamera och mjukvara inspekterar, räknar, mäter eller jämför produkter för exakt spårbarhet. Man får med tekniken en omedelbar återkoppling och kan styra sin produktion optimalt med hög och precis kvalitet.
Visionteknik ger också möjlighet att i sin process identifiera och kontrollera objekt vilket är en betydligt säkrare metod än manuell avsyning och kontroll. 
Vårt framtidssäkra system anpassas till varje kunds unika önskemål och krav. Vi har ett väl utbyggt visionlab där vi kan utföra initiala tester för att utvärdera hur man bäst skall tillämpa tekniken i varje enskilt fall.