sub_service.jpg

Konstruktion El/Mek

Vårt serviceteam är uppbackat med ett flertal elkonstruktörer och mekkonstruktörer på hemmaplan som snabbt kan hjälpa till att ta fram nya eller alternativa lösningar för att förebygga eller förbättra en produktionsapparat.