sub_service.jpg

CE-Märkning

CE-märkning av en anläggning är inget man kan ta lätt på. Vi jobbar med dessa frågor dagligen i våra leveranser till industrin, därför vill vi dela med oss av vår kunskap och låta våra experter på området vägleda och hjälpa våra kunder att uppfylla lagkrav och samtidigt skapa säkra arbetsplatser för alla medarbetare. Vi stöttar er så att ni når hela vägen fram i er CE-märkning.

  • Riskanalys
  • El-dokumentation
  • Mek-dokumentation
  • Användarmanualer