sub_service.jpg

Robotsimulering

Vi utför robotsimulering på nya eller befintliga anläggningar för att analysera om och hur effektiviteten kan höjas på bästa sätt. Det är även klokt att innan en ombyggnad göra en ordentlig 3D-simulering för att verifiera åtkomst, räckvidd, takttid och att undvika problem med mekaniska konflikter i verkligheten.