sub_service3.jpg

Support/underhållsavtal

Supportavtal på hela anläggningar innefattar: 
• PLC, Vision och HMI
• Robot
• Servodrifter
• Inställelsegaranti

Underhållsavtal på levererade anläggningar
• FU och tillståndskontroll
• Mekanisk service
• Elektrisk service