Ryska bryggerier investerar

En tysk kund har lagt en större beställning på en montageanläggning för öl-keggar. Det blir robotcell nr 10 & 11 som vi kommer att leverera till den Ryska marknaden. Slutkunden är ett bryggeri som alltså investerar i att in-line, blåsa upp 30-liters öl-keggar som vi monterar kapsyler och rör i, och sedan kvalitetssäkra dessa innan de fylls. Anledningen till att man väljer att köra stora PET-flaskor istället för traditionella stålflaskor är att transportavstånden är enorma och att returhanteringen därmed blir kostsam. Svinnet är dessutom stort när det gäller stål-keggar.

https://www.youtube.com/watch?v=cXLbzLSnnG0