sub_vision.jpg

AH Vision Inspection System

Vi har utvecklat applikationer för exakt kvalitetskontroll där kamera och mjukvara inspekterar, räknar, mäter eller jämför produkter för exakt spårbarhet. Visionsystem ger också möjlighet att i sin process identifiera och kontrollera objekt vilket är en betydligt säkrare metod än manuell avsyning och kontroll. Vårt framtidssäkra visionsystem anpassas till varje kunds unika önskemål och krav 

Flexibelt Visionsystem
Produkten är mycket  flexibel med val för singel- eller multikamerasystem. Roboten kan antingen presentera produkten för en kamera eller så sitter kameran fast monterad på roboten. Visionsystemet har funktioner för mätning, färgmatchning,  mönstermatchning samt kod- och OCR-läsning. 
Det finns stora möjligheter för loggning av spårbarhet genom exempelvis bildsparning. Operatören arbetar utifrån ett tydligt och visuellt gränssnitt. Kommunikationsmöjligheter: SQL, OPC, Ethernet, rs232, IO mm, Bussar