sub_vision.jpg

Visionsystem

Vi har ett fullt utrustat visionlab där vi har visionsystem med den senaste hård och mjukvara för att kunna hjälpa våra kunder med test och utvärdering. Finns det en osäkerhet så kan det vara intressant att prova ett visionsystem innan man investerar. Detta är något vi har god erfarenhet av.
En förstudie kan bestå av visiontester i vårt visionlab eller ute hos kunden i verklig produktionsmiljö. Våra visionsystem används idag för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring i de mest skiftande applikationer.