sub_abb.jpg

Packsystem

AH Automation har sett det ökade behovet av standardprodukter inom tillverkande industri. För att möta detta har vi utvecklat standardiserade packsystem för pack och palletering med robot. 
Dessa packsystem skall vi alltid kunna leverera snabbt, kostnadseffektivt och flexibelt.
Vi jobbar med kända varumärken som standardkomponenter för en trygg och långsiktig investering. 

Håkan Almqvist

Kontaktperson

Håkan Almqvist
Säljare
Industriautomation

070-2134470
mail Skicka e-post