sub_robot1.jpg

AH Feeder Belt

AH Feeder Belt är avsedd för maskinbetjäning där produkter placeras manuellt på en inmatningstransportör. Denna fungerar som en buffert och kan enkelt fyllas på av operatör under drift. Inmatningstransportören är placerad under ett stativ där ett visionsystem guidar roboten i plockzonen som hämtar och sedan lämnar produkten med rätt orientering i en bearbetningsmaskin t.ex.
Användargränssnittet i visionsystemet för AH Feeder Belt är användarvänligt utformat för att enkelt hitta, förstå och snabbt komma igång att plocka med roboten.

Håkan Almqvist

Kontaktperson

Håkan Almqvist
Säljare
Industriautomation

070-2134470
mail Skicka e-post

undefined AH Feeder Belt

undefined