sub_autos1.jpg

Legotillverkning

Vi åtar oss legotillverkning på kunders underlag och kan givetvis även hjälpa till att ta fram konstruktioner eller förbättra konstruktioner där det behövs. Exempel:

  • Automatikskåp
  • Ställverk
  • Manöverpaneler
  • Startutrustning
  • Kontrollutrustning