sub_autos1.jpg

Automatikskåp

Vi har en komplett och rationell tillverkning av automatikskåp för för våra projektleveranser eller för kunders automationsutrustning. Genom lean-tänk och med ett ständigt förbättringsarbete har vi skapat väl fungerande produktionsflöden för att vara så effektiva som möjligt.
Vi har maskinutrustning för håltagning och märkutrustning kopplade direkt till våra utvecklingsprogram för att korta ledtider och manuell hantering, vilket gör att vi har en mycket modern och slagkraftig produktionsapparat.