sub_3cd_5.jpg

3CD Produkter

AH Automation var en av de parter som 1993 var med och startade 3CD Gradnings-teknologi AB. Under 2003 stärktes vårt engagemang i bolaget och detta medförde att 3CD numera ingår som ett helägt dotterbolag till AH Automation.
3CD tillverkar och säljer kundanpassade gradnings- och poleringsanläggningar. 3CD-metoden är en svensk patenterad uppfinning som bygger på en elektrokemisk princip med vilken man kan utföra gradning och polering av metaller med stor noggrannhet utan mekanisk, kemisk eller termisk påverkan. Metoden används idag främst inom läkemedels- och fordonsindustrin.

3CD tillhandahåller idag i huvudsak två maskinserier, Flexible A och Flexible B.
Det som skiljer maskinerna åt är chassi- och tank-storlek. Vi anpassar likriktarens storlek efter kundens behov. Standardstorlek på likriktare är 100, 200 och 350 A, dessa likriktare täcker de flesta kunders behov.

Specialmaskiner
Under årens lopp har 3CD levererat ett antal specialmaskiner, främst åt svensk fordonsindustri och dess underleverantörer.
Maskinen är specialdesignad utifrån detaljens utformning och kundens krav på automatiserad produktion. Ombyggda standardmaskiner för automatiserad produktion skräddarsys för kunden om detta efterfrågas.