Kongsberg Automotive investerar i Polen

Kongsberg Automotvive har beställt en ny maskinlösning för montage av V-stag till en ny anläggning i Polen.

AH gjorde den förra leveransen år 2008 och den nya ordern är en delmängd av den tidigare lösningen.

Leverans och driftsättning kommer att ske Q1-2017