sub_snackor.jpg

Skolor

Vi stödjer ett flertal skolor och utbildningsinstitut direkt och indirekt för att vi tycker att det är viktigt att vara delaktig och hjälpa dessa att i slutändan förse oss (och andra) med välutbildade människor som vill jobba med teknik. Vi välkomnar elever som behöver praktik och arbetslivserfarenhet i sin utbildning även om vi inte kan ta emot alla.