sub_sea2.jpg

UL-certifiering

AH Automation bygger utrustningar enligt det amerikanska kvalitetssäkrings-systemet Underwriters Laboratories Inc.


UL kan liknas vid ett mix av vår gamla S-märkning, CE-märkning och ISO-9000. Dock är inte UL något lagkrav från myndigheterna, men många amerikanska kunder kräver detta som en kvalitetsmärkning.

Vi bygger NJAV-NJAV7 Motor Control Centers, vilket innebär motorställverk och ställverk. Vi är certifierade som assembler för CUBIC med UL fil nr E216947.

 

undefined