sub_sea2.jpg

Kvalitetssystem

Genom ständigt förbättringsarbete skall de produkter och tjänster som AH Automation AB marknadsför alltid utföras med rätt kompetens i samtliga egna och underliggande led, så att kunders, anställdas, myndigheters och AH Automations behov och förväntningar uppnås.

Alla produkter och tjänster skall genom sin affärsnytta och kvalitet utgöra en avgörande anledning till köp i framtida projekt.

Vår strävan att jobba effektivt och strukturerat, till nytta för både oss och kunden, resulterade 1997 i att vi blev certifierade enligt ISO 9001.

Nästa steg togs 2006 då vi miljö-certifierades enligt ISO 14001:2004. För att utveckla och vidmakthålla den höga kvalitet som kännetecknar våra produkter och tjänster har vi fortlöpande förnyat vårt miljö och kvalitetsledningssystem. Vid senaste förnyelserevisionen 2015 godkändes vi enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004.

Målsättningen under uppgraderingsarbetet har varit att anpassa verksamhetssystemet efter hur vi vill arbeta och samtidigt anpassa verksamheten efter vad standarden kräver. Vi tycker att vi har lyckats med detta och att vi med gott samvete kan säga att tagna uppdrag utförs med den kvalitet som våra kunder och övriga intressenter kräver