sub_klippor.jpg

Mål

AH Automation verkar både lokalt och i en global miljö med engagemang och affärsmannaskap för att skapa mervärden till våra kunder och våra ägare. Hållbara perspektiv är viktiga för oss för att värna våra relationer till kunder, medarbetare, leverantörer och inte minst miljön.

  •  att vara en viktig del av våra kunders framgång
  •  att vara en pålitlig affärspartner
  •  att vara en attraktiv arbetsgivare 
  • att skapa värde och avkastning åt våra ägare