Banner bodar

Historik

Företaget grundades 1944 och fiskeflottan som på den tiden var betydligt större än idag, utgjorde en stor del av kundunderlaget. Man monterade även ekolod och navigationsinstrument på i stort sett hela fiskeflottan från Strömstad i norr till Göteborg i söder.

Ur detta utvecklades AH Automation i slutet av 1960-talet, till att idag vara ett modernt högteknologiskt företag i det yttersta kustbandet på västkusten.

Den strävsamma företagsanda som grundlades av Andor och Karl-Erik kommer alltid att prägla AH Automation.

 

undefined