Industriprogrammerare service

Arbetsuppgifter: Att i både team och självständigt programmera och driftsätta nya automationsutrustningar. Support, service, kompletteringar och förändringsarbeten på tidigare levererade anläggningar förekommer frekvent.
Resor är en naturlig del i arbetet.

Kvalifikationer: Högskoleutbildning inom automation eller likvärdig arbetslivserfarenhet.
En leverans från AH Automation innefattar i de flesta fall en kombination av PLC-system, HMI, servosystem, vision och robot och vi ser med fördel sökande som har denna mångfald, men är även intresserade av specialister inom de olika områdena. Väl dokumenterad erfarenhet av genomförda automationsprojekt med tillhörande drifttagning och överlämnande av anläggning till kund.

Vardagen på AH Automation präglas av korta beslutsvägar, entreprenörskap och engagemang. För att trivas hos oss bör du ha en teamkänsla, förmåga att jobba strukturerat och skapa relationer både internt och externt. Du bör också ha viljan att lära nytt och lusten att dela med dig av det du kan.

Placeringsort: Kungshamn eller Göteborg

Johan Frode

Kontaktperson

Johan Frode
Servicechef

0523-79563
mail Skicka e-post