sub_kontroll1.jpg

MES-system

MES står för Manufacturing Execution System. Detta har till funktion att sammanlänka företagets affärssystem med olika automationssystem. På så sätt kan man styra och planera produktionen på ett optimalt sätt. Dessutom blir rapportering betydligt enklare. Med den överblick av produktionen man får genom MES, kan man säkerställa tillförlitlig kvalitetskontroll i projekteringsfasen.

AH Automation har utvecklat en egen MES-programvara. Vi kallar den C4iP, vilket står för Concept for intelligent Production. Med det web-baserade operatörsgränssnittet förenklas hanteringen av orderstyrd tillverkning så att den blir rationell och dynamisk.

C4iP används som ett gränssnitt mellan ert affärssystem och er produktionsutrustning. Om produktionsapparaten består av en line eller ett antal fristående maskiner, spelar ingen roll. C4iP förenklar hanteringen av orderstyrd tillverkning så att den blir rationell och dynamisk.

undefined

Utifrån er produkts unika egenskaper och krav laddas produktionsplaner direkt från affärssystemet, genom C4ip, ned på verkstadsgolvet. Detta ger snabbare flöden och kortar ledtiderna samtidigt som man kan minska lagerhållningen. Maskinparken utnyttjas på ett optimalt sätt, om det så gäller enstyckstillverkning eller långa serier.

I C4iP finns också inbyggd funktionalitet för uppföljning och spårbarhet. HMI-gränssnittet är web-baserat vilket gör att inga speciella licenser eller installationer krävs för användaren.

C4iP kommunicerar med hjälp av OPC ned mot produktionsapparaten vilket gör att den har stor flexibilitet att tala med de flesta typer av utrustningar. För kommunikation uppåt mot affärssystem används XML.

Optioner
Till C4iP finns två optioner: Routing och RTool. Routing-optionen innebär att man kan administrera egenskaper och arbetsmoment och koppla dessa till zoner eller maskiner. Produkter som matchar dessa erhåller en rutt igenom produktionen som överensstämmer med vad som är konfigurerat för stunden. Detta innebär att man exempelvis kan ändra på var olika moment skall utföras, för att nästa dag ha ett annat flöde genom produktion. Detta ger möjligheten att balansera produktionen allteftersom volymer eller produktfloran varierar.

RTool - Replenishment Tool - är ett verktyg för att kontrollera produktionslager, dvs det som finns närmast operatören. Varje produktlager har parameter för gränsvärde som anges av användaren. Applikationen vet om hur mycket som varje lager har fritt respektive reserverat. När volymen kommer ner till det angivna gränsvärdet avger applikationen en påfyllnadsorder. Visuellt innehåller lagret komponenter för alla arbetsordrar som är i produktion men ännu inte passerad det aktuella lagret. Applikationen har också ett interface där påfyllnadsoperatören manuellt kan justera lager.