sub_robot3.jpg

Maskinbetjäning

Materialhantering eller maskinbetjäning är väldigt vanligt att man använder robotar till då uppgifterna är tunga, monotona och även riskfyllda att utföra manuellt. Vi utför kompletta installationer med robot, gripdon och CE-märkning för en rad olika applikationer. Vi har även en del standardprodukter för maskinbetjäning (se mer om detta under produkter).

Exempel på applikationer:

  • Ladda/plundra bearbetningsmaskiner
  • Förflytta material i en montagecell
  • Ladda plundra teststationer
  • Funktionsprovning med robot
  • Bearbetning med robot