sub_pack.jpg

Standardlösningar

För att uppnå en så kostnadseffektiv standardlösning som möjligt har vi tagit fram ett antal koncept för pack av gods och lådor. De är flexibla så att anpassning är möjlig till det unika fallet.

AH Palletizer
AH Automation har tagit fram en komplett palleterare som bygger på ett sammansatt system av robot, bana för ett inflöde och ett utflöde samt pallmagasin för EU-pallar integrerat i utrustningen. Roboten är en ABB palleteringsrobot, försedd med komplett PalletPack, vilket gör att onödiga axlar sparas in och snabbhet prioriteras.

Packning av SRS-lådor
Maskinen är utformad så att man beställer den utifrån de produkter
man vill packa. Robotcellen styrs helt av robotens styrsystem som är kopplat till ett visionsystem. Samtliga storlekar av SRS-lådor hanteras av robotcellen.