sub_ban.jpg

Palletering

Kompletta palleteringslösningar som bygger på sammansatt system av robot, banor samt pallmagasin för ett inflöde och ett utflöde med banor och plastinsvepare och förslutare. Maskinskydd och CE-märkning är en självklarhet. Kostnadseffektivitet och snabbhet prioriteras. 

  • Flödesanalyser
  • Optimering av layout
  • Simulering