sub_fibo.jpg

Montagelinjer

Vi har system, komponenter, lösningar och kompetens för att skräddarsy och leverera kompletta montageanläggningar med allt från manuella till helautomatiska linjer eller celler. Våra produktionslinjer byggs upp i flexibla modulsystem som ger ökad kundnytta och en framtidssäker investering.

Effektiva produktionsflöden skapas med väl genomtänkta layouter och fokus på att automatisera det som är viktigast först och skapa förutsättningar för en framtida utbyggnad när behovet växer.

Genom att styra flödet av manuell, halvautomatisk eller helautomatisk montering med ett transportsystem som har full kontroll på vad som monteras på produkten kan man ha en produktion med hög volym/hastighet samtidigt som man producerar flera olika produkter i samma flöde.