sub_montage2.jpg

Modulsystem

AH Automation strävar alltid efter enkelhet och effektivitet. Att bygga modulärt är en naturlig följd av den strävan eftersom det förenklar uppbyggnad, installation och även en framtida ombyggnad eller flytt. Det blir också mer överskådligt.

Till exempel så har vi skapat ett modulsystem för montagelinor som har potential att revolutionera tillverkningsindustrin. Tack vare en egenutvecklad mjukvara når dessutom fabrikens ERP-system ända ner till verkstadsgolvet. Produktionslinan är uppdelad i moduler vilket ger en mycket snabb driftsättning. För att underlätta transport tillverkas banans moduler i sexmeterslängder. Möjligheten att snabbt bygga om och kunna flytta produktionslinor blir allt viktigare för att behålla en flexibel produktion.

En station på en större lina är oftast en egen modul med egen ventilpaket, I/O-nod etc, men styrd av linans plc via en eller flera bus-system. Det innebär att man enkelt kan flytta funktionen uppströms eller nedströms på ett enkelt sätt utan oändligt kopplingsarbete.