sub_montage2.jpg

Montagesystem

Vi har en bred produktportfölj med styrsystem, transportsystem, robotar och andra komponenter, för leverans av kompletta montagesystem.
Vi bygger allt ifrån kompletta montagelinjer till mindre speciallösningar för specifika produkter. Hög flexibilitet och modul-tänk är viktigt samtidigt som kundnytta och möjlighet till framtida utbyggnad väger tungt.

  • Flexibel mjukvara
  • Manuella flöden
  • Automatiska flöden med manuella stationer
  • Automatiska flöden med automatiska stationer
  • Kombinerade flöden med manuella och automatiska stationer
  • Robotstationer
  • Specialmaskiner
  • Visionsystem

undefined