sub_marinel2.jpg

Systemleverans

AH Automation åtar sig totalansvar för konstruktion av de flesta typer av elutrustningar till fartyg, offshoreinstallationer och hamnterminaler över hela världen. Över 70 års verksamhet har gett oss erfarenhet och kunskap om många skilda typer av el och automationsanläggningar. En leverans kan bestå av:

  • Projektledning
  • konstruktion
  • Programmering
  • Dokumentation
  • Test och drifttagning
  • Montageledning på anläggningen
  • Utbildning
  • Service och garanti