sub_marinel3.jpg

Legotillverkning

I vår ca 2000 kvm stora och välutrustade verkstad tillverkar vi alla typer av huvud- och nödtavlor, manöverpulpeter och paneler. Vi gör även kundanpassade serviceställverk, fördelningsställverk inom alla förekommande spänningsområden

Vi har effektiva maskiner för snabb och precis håltagning och arbetssätt och metoder för att minimera slöseri i det dagliga arbetet vilket gör att vi kan hålla konkurrenskraftiga priser.

Vi är certifierade enligt UL International för leverans till den Nordamerikanska marknaden. Vi är även ackrediterade byggare av CUBIC-ställverk. Det innebär att vi genomgått CUBIC Global Training och har dokumenterad teknisk insikt om CUBICs produkter och hjälpmedel samt stor kunskap om internationella standarder, typtester och praktisk konstruktion av ställverk.