sub_marinel4.jpg

Klassning

Startutrustningarna och instrumenttavlor byggs enligt klassningssällskapens regler och klassas före leverans från vår verkstad.