sub_elkraft1.jpg

Energioptimering

Ett företag kan med rätt verktyg, strategi och kompetens från AH Automation göra stora besparingar – både ekonomiskt och miljömässigt. Vår personal har dokumenterad erfarenhet av energioptimering och har även fått vunnit pris för detta.

Vårt koncept innebär att företaget tillsammans med AH Automations energikonsult analyserar och hittar sätt att
optimera förbrukningen av energi. Företaget förbinder sig inte till något abonnemangsavtal utan projektet löper på så länge företaget själv önskar.

Mätning
Genom att låta installera utrustning bestående av hård- och mjukvara kan företagets energiförbrukning men även elkvalitet detaljmätas.

Korrigering
Mätningarna ger ofta en klar bild av vilka direkta åtgärder som kan göras för att strypa energiflöden. Du kan också med analyserna i hand styra effekttopparna på ett effektivt sätt.

Automatisering
Idag finns det en uppsjö av system för att styra och automatisera belysning, motorer, ventilation och annan energiförbrukande utrustning. AH Automation har stor kompetens inom styrutrustning och kan även kundanpassa systemen så att de blir helt optimerade.

Övervakning
Med fjärrövervakningssystem och annan kontrollutrustning går det att kontinuerligt hålla koll på att energibesparingsåtgärderna följer planerad kalkyl. Även nätkvaliteten kan övervakas för att säkra den inkommande elens tillförlitlighet.

Förbättring
Genom att fortlöpande arbeta med energioptimering kan företaget succesivt sänka sina energikostnader och dessutom förbättra kontrollen av alla processer. Ny utrustning och nya rutiner kan snabbt ändra förutsättningarna och därför bör de olika stegen följas upp kontinuerligt.

Andra fördelar
Förutom fördelarna med att sänka sina energikostnader ger energioptimeringen en ökad kontroll av de dolda flöden som finns i produktionen. Om företaget arbetar med legotillverkning för annan producent efterfrågas ofta exakt förbrukning av produkten i fråga. Detta går enkelt att kontrollera med rätt styr- och övervakningsutrustning. Det underlättar även för ett företag som önskar miljöcertifiering, ifall de olika processerna är överskådliga.