sub_elkraft1.jpg

Elkraft

Inom segmentet elkraft bygger vi låg- och högspänningsställverk samt styr- och övervakningsutrustningar.

Vår mångåriga verksamhet har gett oss erfarenheter och kunskaper om många skilda typer av elautomations- och processanläggningar. Varje anläggning har sin egen identitet och handläggs från början till slut av erfaren personal. En leverans kan bestå av följande delar.

• Projektledning
• Konstruktion
• Programmering av PLC- och PC-system
• Testning och drifttagning
• Dokumentation
• Utbildning
• Service och garanti

Ett lyckat slutresultat för oss är när vi sett att samtliga bitar fallit på plats och vi har en nöjd kund som återkommer till oss år efter år.

undefined