sub_3cd_1.jpg

Testgradning

Efter information om förutsättningar, tekniska data och önskemål, prövas och lämnas ett utlåtande om tekniken är applicerbar för uppgiften.

Om så är fallet, erbjuder vi oss att i vårt laboratorium utföra en testgradning. Utifrån det godkända testresultatet tar vi fram underlag för vidare projektering.

Efter godkända tester presenterar vi ett idéförslag och i nära samarbete med er utarbetas en specifikation, som underlag för offert. Anläggningen byggs upp och anpassas till era önskemål.