sub_3cd_1.jpg

Legogradning

Idag gradar och polerar vi åt underleverantörer till läkemedelsindustrin, implantat och kirurginstrument, men även till övrig finmekanisk industri. Vidare gradas stansade, laserskurna och etsade detaljer.

Vi utför legogradning eller polering av detaljer på kundens begäran, detta sker i egna anläggningar. Vår personal har mångårig erfarenhet. För detaljer med mindre komplicerad form krävs inga speciella katodverktyg för att uppnå ett bra slutresultat, däremot om detaljens form är mer komplicerad krävs ett speciellt katodverktyg.