sub_3cd_1.jpg

3CD-metoden

Gradning och polering

Vid praktiskt taget all mekanisk bearbetning med borrning, svarvning och slipning av metaller uppstår grader, dvs. överskjutande metallrester och skarpa kanter på ytor och i hål. Beroende på vad den bearbetade detaljen skall användas till kan grader ge upphov till kvalitets- och funktionsproblem och behöver då tas bort eller jämnas till.

Med 3CD-metoden kan man emellertid utföra gradning och polering av metaller med stor noggrannhet utan mekanisk, kemisk eller termisk påverkan. Detta i förening med en rad andra värdefulla egenskaper, gör 3CD-metoden till ett tekniskt och ekonomiskt intressant alternativ.

Teknologi
3CD-metoden grundar sig på Faradays elektrolytiska lag om anodisk upplösning av metaller. Detaljen som skall gradas kopplas som anod (pluspol) ihop med en katod (minuspol) i en elektrolyt (elektriskt ledande vätska).

Gradningens omfattning står i direkt proportion till strömstyrka och tid, men påverkas också av andra parametrar, såsom elektrolytens sammansättning, koncentration, flöde, temperatur, ledningsförmåga och metallens benägenhet till passivering (ytomvandling), samt genom riktning och pulsering av strömmen.

Metodens arbetssätt innebär, att gradning och polering sker utan speciella verktyg. Processen genomföres i de flesta fall genom att detaljen nedsänkes i elektrolytbadet.

Detaljer med komplicerad form eller med "skuggade" ytor och grader bearbetas dock genom lokalt placerade hjälpelektroder. Processen utformas då med anpassade verktyg för spolning över eller vid sidan av elektrolytbadet.

3CD-metoden är en mycket flexibel, lättarbetad och miljövänlig gradningsteknik. Den kan användas för såväl manuell som automatisk bearbetning.

Elektrolyten
Processen arbetar med två olika elektrolyter, ECF:A och ECF:C, med vilka man huvudsakligen täcker in alla förekommande typer av metaller:
• alla typer av stål
• rostfria material
• aluminium
• koppar
• brons
• mässing

Elektrolyten är miljövänlig och avger inga märkbara lukter. Den innehåller dock höga halter av ammoniumsalter, vilka gör processen rostbenägen, därför är det viktigt att detaljen tvättas och rostskyddsbehandlas efter gradning eller polering.