sub_3cd_1.jpg

3CD Gradningsteknologi

AH Automation var en av de parter som 1993 var med och startade 3CD Gradnings-teknologi AB. Under 2003 stärktes vårt engagemang i bolaget och detta medförde att 3CD numera ingår som ett helägt dotterbolag till AH Automation.

3CD tillverkar och säljer kundanpassade gradnings- och poleringsanläggningar. 3CD-metoden är en svensk patenterad uppfinning som bygger på en elektrokemisk princip med vilken man kan utföra gradning och polering av metaller med stor noggrannhet utan mekanisk, kemisk eller termisk påverkan. Metoden används idag främst inom läkemedels- och fordonsindustrin.